İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 

 İslam Felsefesi, İslam kültür coğrafyasında cereyan etmiş olan varlık, bilgi, değer ve bunlarla bağlantılı felsefi düşünceleri sistematik olarak konu edinen bir alandır. Bu anabilim dalı felsefi fikir bağlamında yetişen filozofları, bunların ortaya koyduğu düşünceleri, İslam kültürü içinde zuhur eden düşünsel akımları ile bunların günümüze intikal sürecini sistematik olarak ele alır. Bu anabilim dalı İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İslam kültürü içinde ortaya çıkmış olan düşünsel hareketleri tanımayı, bunların dünyadaki felsefi hareketler ile İslam dini içindeki yeri ve önemini kavramayı amaçlamaktadır.

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:34:07