Dinler Tarihi

Dinler tarihi, tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini tarafsız biçimde karşılaştırmalı olarak ele alan bir bilim dalıdır. Dinler Tarihi bilimi, dinlerin doğuşlarını, gelişmelerini, birbirleriyle etkileşimlerini, karşılaştırmalı tarihlerini, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini, dinî kurumlarını, kültlerini ve mezheplerini hak-batıl ayrımı yapmaksızın incelemektedir. Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak, mensuplarını tanıma, anlama ve kendi inancımızla mukayese etme açısından oldukça önemlidir. Bu sayede kendi dinimizin farkını daha iyi görür ve değerini takdir ederiz. Özellikle son yıllarda, dinler arası diyalogla ilgili ülkemizde çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Dinler arası diyaloğun ne anlama geldiğini bilmek ve bu diyalog toplantılarında etkili olabilmek için yine diğer dinler hakkında önceden bilgi sahibi olmak önemlidir. Dinler, insanlık tarihini siyasî, askerî, sosyal, kültürel ve entelektüel yönlerden etkilemiş en önemli fenomenlerden birisidir. Hatta günümüzde dahi, büyük müzeler ziyaret edildiğinde geçmişte yaşamış milletlerin inançlarını, korkularını, ümitlerini ve en derin duygularını yansıtan yadigârların büyük bölümünü kutsala dair yazıtlar ya da sanat eserlerinin oluşturduğu görülür. Böylelikle Dinler Tarihi, hem geçmişi, hem de ‘ötekini’ daha iyi anlamamız için aramızda bir köprü görevi görür. Dinler Tarihi Anabilim Dalında Lisans seviyesinde öğrenciler; dinin, insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini kavrar. Ayrıca, yaşayan/ölü dünya dinlerinin temel inançlarını, dinî uygulamalarını ve ahlâkî prensiplerini müşahede etmesi, kendi inancıyla mukayese etmesi ve böylece dinler hakkında en temel bilgileri edinmesi beklenir.

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:32:15